ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ (ГРП)  от 200 bar na 4 bar

ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Qmax 500 Hm3

 

 

 

ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ (ГРП)  от 200 bar na 4 bar

ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Qmax 1000 Hm3