Електронни компоненти

   

LCD дисплеи

Дисплеите са предназначени за работа в бензинови и газови колонки. Те са с осемнадесет разряда разделени на три групи – единична цена, заредено количество и дължима сума. Управляват се с интерфейс RS232 и се свързват към блок Т22 посредством лентов кабел. Температурния интервал в който се гарантира безпроблемната им работа е -20 до +70 °С.  

 

Пулскодери

Пулскодерите са предназначени за вграждане в бензинови и газколонки. Изходните фази са дефазирани на 90 градуса и са със застъпване. Работното напрежение е от 5V до 15V, като изходите са с отворен колектор. Предлагат се варианти с 2х25 и 2х50 импулса на оборот. 
 

  

Електронен таймер

Електронният таймер е предназначен да включва автоматично помпата на газстанция, когато не е имало зареждане от колонката, за интервал от време по-голям от зададения.  Интервалите които могат да се зададат са:
   - интервал на изчакване - от 1 до 99 минути със стъпка 1 минута
   - интервал за работа на помпата - от 5 сек. до 5 минути със стъпка 5 секунди 
 

Нивосигнализатор LC85

Сигнализаторът за ниво LC85 е предназначен да сигнализира и автоматично да прекрати зареждането на резервоар за пропан бутан при запълване на 85% от обема му. Това осигурява безопасната работа на съоръженията по "Наредба за устройството и безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове".     
 

Еектронен брояч Counter02

Електонният брояч Counter02 е с универсално предназначение. Има вграден пулскодер и четири разряден LCD дисплей. Захранвамето се осъществява от четири батерии с размер АА. Вградените параметри увеличават възможностите му на приложение. Посредством закрепящата планка се монтира директно върху разходомера.  

 

Електронен брояч Counter04

Електронниет брояч Counter04 е взивозащитен и е предназначен за използване в еталонни стендове за контрол на колонки за пропан бутан. Има вграден пулскодер и собствено акумулаторно захранване. Преди започване на всяко измерване се визуализира нивото на заряд на акумулатора. В комплекта са включени два адаптора - за 220V и за 12V. Еталонният брояч Counter04 има протокол от изпитания за взривозащита.
  

 Електронен брояч Counter05

 

 

 

 

  

Платка за електронна корекция

Платките са предназначени за електронно регулиране на разходомера на газови и бензинови колонки. Те се използват тогава когато управляващият блок на колонката няма такъв параметър. Желаната корекция се задава чрез ПИС-ове. Границите на регулиране са от -6,4% до +6,4%, със стъпка 0,1%. Към платката може да се включи електро-механичен брояч. Работи с различни видове датчици, със захранване от 5V до 18V.
  

Преобразувател RS485 - RS232

Преобразувателят е с пълна галванична развръзка. Осигурава надежден пренос на данни между касов апарат или  PC  с  извод за RS232 интерфейс и бензинови и/или газови колонки, работещи с интерфейс RS485. Скоростта на обмен може да дъде до 19200 bps. Чрез изведените светодиоди лесно може да се проследи комуникацията между включените устройства. Осигурява захранване 12V за интерфейса на блок Т22. 

  

Светлинни табла за бензиностанции

Предназначени са да показват единичните цени на горивата чрез три разрядни LED панели с размерът на цифрата 23 см. Светодиодите могат да бъдат с червен, жълт или зелен цвят. Максималния брой панели за едно табло е осем, като най-долния може да работи като часовник и/или термометър. Задаването на цените се осъществява посредством удобно радио дистанционно. 

 

 

 Модул часовник с термометър

 Предвиден е за показване на часовник и температура на LED дисплей. Посредством RF дистанционно се сверява часа и се програмират параметрите. Дължината на връзка е около 20 метра. Може да показва температурата с точност 1 или 0,1 градус. Захранва се с напрежение 12V и може да управлява светодиоди от две страни. Товароспособността на всеки изход (всеки сегмент на цифра) е 40W.

   

 Модули за управление на светлинно табло

Модулите за управление на светлинно табло са два вида - главен и подчинен. В едно табло трябва да има задължително един главен модул и може да има до седем подчинени. Главният модул може да показва цена, температура или часовник. Той е четири разряден и е в комплект с термодатчик и RF дистанционно. Посредством дистанционото се програ-мират параметрите на главния модул и се сменят цените показвани на таблото. Всички модули се захранват с напрежение 12V и са предвидени да управляват светодиоди от двете страни на таблото. Товароспособността на всеки изход (всеки сегмент на цифра) е 40W. 

  

Controler Т-22

Електронният блок Т22 се използва в голям брой газови и бензиноколонки. Към него могат да се включат различни видове електро-механични или LCD индикатори, както и много видове пулскодери. Връзката с касов апарат или концентратор се осъществява посредством интерфейс RS485.