Услуги

  • Фирма "ВЕНЕРА СЕРВИЗ" ООД предлага пълно технологично оборудване и проектиране на ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПРОПАН БУТАН.  Те служат за захранване на Газови горелки на парни и водогрейни котли, на топловъздушни апарати  и газови конвектори за отопление на  халета и сгради, горелки в  съоръжения за производство на асфалт , както и други специфични машини работещи на газ. Инсталациите за природен газ могата да бъдат на места където няма изграден магистрален тръбопровод , това става благодарение на разработения от фирмата ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ (ГРП) от 200 bar на 4 bar.

  

  • Фирма "ВЕНЕРА СЕРВИЗ" ООД предлага пълно технологично оборудване и проектиране на бензиностанции и газостанции. Това включва доставка и монтаж на : Резервоари, Бензино и газ колонки, помпи за пропан бутантръбопроводи и  електронни системи с фискална памет(ЕСФП).

Всички изградени обекти са с едногодишна гаранция на доставените съоражения , Гаранционен и извън гаранционен сервиз.Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал както и разрешителни за дейност от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Камарата на строителите.

  • Доставка и монтаж на топловъздушни апарати на газ
  • Преоборудване на бензиноколонките  със система за изсмукване на парите на бензина
  • Ремонт на всички видове разходомери за газ и светли горива
  • Изграждане на тръбопроводи от стомана и полиетилен за газ и светли горива