Фирма Венера Сервиз ООД е динамична, бързо развиваща се фирма основана през 2000 година. От момента на създаването си се развива в посока на нарастване броя на клиентите и разширяване предмета на дейност. Това е постигнато с подбор на млад и амбициозен екип, като постоянното усъвършенстване и обучение е задача от първостепенно значение.
     Политиката на фирмата е постоянно търсене на нови пътища за задоволяване на клиентите чрез подобряване на оборудването и нови решения на съществуващите проблеми. 
     Постоянното разширяване предмета на дейност е другият ключов фактор за успеха и развитието на Венера Сервиз. В днешно време фирмата предлага пълно технологично оборудване и проектиране на бензиностанции и газостанции, изграждане на инсталации за природен газ, разработка и производство на електронни компоненти, гаранционна и извън гаранционна подръжка на изградените съоръжения.

 

 

 

ВИДЕО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ